About Us

Gazi gazi grup A.Ş. was founded in 2001. Our company was established for the sale of medical products. Our company has made a breakthrough in 2012 to supply its products from direct producers around the world and started to supply to the consumers our top quality products from our portfolio in the shortest time with the best price.

As of 2013 our company, beside its local activities started to export. Also it started to provide installation, training and service for the equipments exported. Our company provides services in the fields of settlement, energy, mobile health vehicles, NFI kits, and hygiene and water kits beside the medical equipments which are necessary for the emergency life.

Currently, our company imports from 8 countries and exports to Middle East and Africa. Our company collaborates with almost 40 aid foundations and we provide services to these foundations.

Gazilab Medical A.Ş. was established in 2001 for giving service in Medical sector. It is working in medical sector by selling hospital laboratory equipment, consumables, fixtures and technical service after sales and training services. It is selling hospital consumables, medical intensive care equipment and consumables, operation room fixtures and consumables and other hospital equipment and Training Sets/Models and technical services in medical sector. 

Our company performed good job and ambitious works in telecommunication sector in last two years. It started to give service in sales of satellite internet systems, satellite phones, wireless systems and their technical services. 

Our company started to import from other countries since 2010 and granted to be exclusive distributor for many products and found chance to offer cheaper and high quality service in its sector. Our company is currently importing from Germany, China, India and Spain.

FARMASTAR PHARMACEUTICAL WAREHOUSE A.Ş. established under our company and started to give service as pharmaceutical warehouse and supplying medicines for aid organizations in Turkey. 
During supplying of medicine, our company observing the problems of aid organizations faced and taking actions required for appropriate solutions of these problems and determined its policy in this point of view by performing the required arrangements and taking the required permits during import and export not to cause the customers to face any problem.
Our company is combining two sectors, the medicine group and medical group under its activities and aiming to meet all medical requirements from one source under the management and ownership of the same persons . 
Our companies would like to contribute these aids and relief by supplying the most appropriate and high quality products. If you could send us your demands it will be replied for sure. Given orders could be delivered to any point or customs/borders in Turkey as free of VAT.

PRODUCTS SUPPLIED BY OUR COMPANY 
- Laboratory Equipment and Consumables 
- Operation Room Equipment and Consumables 
- Intensive Care Equipment and Consumables 
- Hospital Fixtures 
- Hospital Consumables 
- Training Sets/Models
- Oxygen Generation Systems and Installation 
- Kidney/Dialysis Machines, Equipment and Consumables 
- Cardiology Equipment and Consumables
- Orthopedic Materials 
- Vaccination and Blood Transfer Materials 
- Radiology Equipment and Consumables 
- Medicine Groups 
- Satellite Internet and Systems 
- Satellite Phones + Power Supply 
- Wireless Systems 
- Prefabricated Systems (Construction Systems) 
- Generator in any size

Installation and training for operation for all machines supplies by our company are made by technical staff working in our company.

Gazi gazi grup A.Ş.was founded in 2001. Our company was established for the sale of medical products.Our company has made a breakthrough in 2012 to supply its products from direct producers around the world and started to supply to the consumers our top quality products from our portfolio in the shortest time with the best price. As of 2013 our company, beside its local activities started to export.Also it started to provide installation, training and service for the equipments exported.Our company provides services in the fields of settlement, energy, mobile health vehicles, NFI kits, and hygiene and water kits beside the medical equipments which are necessary for the emergency life. Currently, our company imports from 8 countries and exports to Middle East and Africa.Our company collaborates with almost 40 aid foundations and we provide services to these foundations. Gazilab Medical A.Ş.was established in 2001 for giving service in Medical sector.It is working in medical sector by selling hospital laboratory equipment, consumables, fixtures and technical service after sales and training services.It is selling hospital consumables, medical intensive care equipment and consumables, operation room fixtures and consumables and other hospital equipment and Training Sets/Models and technical services in medical sector. Our company performed good job and ambitious works in telecommunication sector in last two years.It started to give service in sales of satellite internet systems, satellite phones, wireless systems and their technical services. Our company started to import from other countries since 2010 and granted to be exclusive distributor for many products and found chance to offer cheaper and high quality service in its sector.Our company is currently importing from Germany, China, India and Spain. FARMASTAR PHARMACEUTICAL WAREHOUSE A.Ş.established under our company and started to give service as pharmaceutical warehouse and supplying medicines for aid organizations in Turkey. During supplying of medicine, our company observing the problems of aid organizations faced and taking actions required for appropriate solutions of these problems and determined its policy in this point of view by performing the required arrangements and taking the required permits during import and export not to causethe customers to face any problem. Our company is combining two sectors, the medicine group and medical group under its activities and aiming to meet all medical requirements from one source under the management and ownership of the same persons . Our companies would like to contribute these aids and relief by supplying the most appropriate and high quality products.If you could send us your demands it will be replied for sure.Given orders could be delivered to any point or customs/borders in Turkey as free of VAT. PRODUCTS SUPPLIED BY OUR COMPANY - Laboratory Equipment and Consumables - Operation Room Equipment and Consumables - Intensive Care Equipment and Consumables - Hospital Fixtures - Hospital Consumables - Training Sets/Models - Oxygen Generation Systems and Installation - Kidney/Dialysis Machines, Equipment and Consumables - Cardiology Equipment and Consumables - Orthopedic Materials - Vaccination and Blood Transfer Materials - Radiology Equipment and Consumables - Medicine Groups - Satellite Internet and Systems - Satellite Phones + Power Supply - Wireless Systems - Prefabricated Systems (Construction Systems) - Generator in any size
Gazi gazi grup A.Ş. 2001 yılında kurulmuştur. Firmamız tıbbi ürünlerin satışı için kurulmuştur. Şirketimiz 2012 yılında ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki doğrudan üreticilerden tedarik etmek için bir atılım yapmış ve tüketicilerimize en kaliteli ürünleri portföyümüzden en kısa sürede en iyi fiyatla tedarik etmeye başlamıştır.

2013 yılı itibariyle şirketimiz, yerel faaliyetlerinin yanı sıra ihracata başlamıştır. Ayrıca ihraç edilen ekipmanlara montaj, eğitim ve hizmet vermeye başladı. Acil durum için gerekli olan tıbbi ekipmanların yanında yerleşim, enerji, mobil sağlık araçları, NFI kitleri, hijyen ve su kitleri alanlarında hizmet vermektedir.

Halen 8 ülkeden ithalat yapmakta, Orta Doğu ve Afrika'ya ihracat yapmaktadır. Şirketimiz yaklaşık 40 yardım vakfı ile işbirliği yapıyor ve bu vakıflara hizmet veriyoruz.

Gazilab Medikal A.Ş. 2001 yılında Medikal sektöründe hizmet vermek üzere kurulmuştur. Hastane laboratuar ekipmanları, sarf malzemeleri, demirbaşlar ve satış sonrası eğitim hizmetleri sonrası teknik servis satarak medikal sektöründe çalışmaktadır. Hastane sarf malzemeleri, tıbbi yoğun bakım ekipmanları ve sarf malzemeleri, ameliyathane armatürleri ve sarf malzemeleri ile diğer hastane teçhizatı ve Eğitim Setleri / Modelleri ve tıbbi sektördeki teknik hizmetler satmaktadır.

Telekomünikasyon sektöründe son iki yılda iyi iş ve iddialı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Uydu internet sistemleri, uydu telefonları, kablosuz sistemler ve teknik servislerinin satışında hizmet vermeye başladı.

2010 yılından bu yana diğer ülkelerden ithalat yapmaya başlayan şirketimiz, birçok ürün için münhasır distribütörlük yapmıştır ve sektöründe daha ucuz ve kaliteli hizmet sunma şansı bulmuştur. Firmamız şu anda Almanya, Çin, Hindistan ve İspanya'dan ithalat yapmaktadır.

FARMASTAR İLAÇ DEPOSU A.Ş. firmamız bünyesinde kurulmuş ve Türkiye'de ecza deposu olarak hizmet vermeye ve ilaç temin etmeye başlamıştır.
İlaç tedariki sırasında karşılaştığımız yardım kuruluşlarının sorunlarını gözlemleyen ve bu sorunların uygun çözümlerini yapmak için gerekli aksiyonları alan firmamız, gerekli düzenlemeleri yapıp, ithalat ve ihracat esnasında neden olmak için gerekli izinleri alarak politikasını bu bakış açısıyla belirlemiştir. Müşterilerin herhangi bir sorunla yüzleşmeleri.
Şirketimiz, faaliyet konusu olan ilaç grubu ve sağlık grubu olmak üzere iki sektörü bir araya getirerek, aynı kişilerin yönetiminde ve sahipliğinde tüm tıbbi ihtiyaçları tek bir kaynaktan karşılamayı amaçlamaktadır.
Şirketlerimiz, en uygun ve kaliteli ürünleri sunarak bu yardımlara ve rahatlamaya katkıda bulunmak istiyor. Bize taleplerinizi gönderebilirseniz kesin olarak cevaplandırılacaktır. Verilen siparişler, Türkiye'deki herhangi bir noktaya veya gümrük / sınırlara KDV olmaksızın teslim edilebilir.

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SAĞLANAN ÜRÜNLER
- Laboratuar Cihazları ve Sarf Malzemeleri
- Ameliyathane Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri
- Yoğun Bakım Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri
- Hastane Armatürleri
- Hastane Sarf Malzemeleri
- Eğitim Setleri / Modelleri
- Oksijen Üretim Sistemleri ve Kurulumu
- Böbrek / Diyaliz Makineleri, Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri
- Kardiyoloji Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri
- Ortopedik Malzemeler
- Aşılama ve Kan Transfer Malzemeleri
- Radyoloji Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri
- Tıp Grupları
- Uydu İnternet ve Sistemler
- Uydu Telefonları + Güç Kaynağı
- Kablosuz Sistemler
- Prefabrik Sistemler (Yapı Sistemleri)
- Her boyutta Jeneratör

 
TOP